Marksten och stödmur

Marksten och stödmurar i Södra stockholm

Vi jobbar ofta med olika typer av stenläggning, absolut vanligast är marksten i betong. Att kombinera olika material runt om i trädgården eller på tomten skapar spännande miljöer, ökar effekten av ytorna och skapar blickfång. En snygg stensättning lyfter verkligen intrycket en yta gör för betraktaren. 

Stödmur

De finns flera faktorer som påverkar vilken typ av stödmur som lämpar sig bäst på projektet. Höjd, utseende, funktion och om man vill ha plantering på insidan är några aspekter. Vi gör allt ifrån platsgjutna stödmurar i betong till murstensmurar, L-stöd och gabioner.

Marksten

Marksten kan man lägga på flera olika typer  av ytor på tomten. Garageuppfarten, gångar, inuti byggnader eller exempelvis i trappor. Vanligast är att välja marksten i betong, de finns i en mängd olika färger och utseende. Vi jobbar även en del med granit när kunderna önskar det.